Hiện tại ad lỡ tay delete dữ liệu, nên một số ảnh của các bạn bị mất.
Tuy nhiên ad sẽ cố gắng sớm hồi phục lại dữ liệu! Thành thật xin lỗi các thánh chém!

"" - - [Đóng]